Tuesday, February 23, 2010

Kata Alu-Aluan Guru Besar SKSB

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera


Bersyukur kita ke hadrat Illahi kerana dengan rahmatnya dapat kita menghasilkan sebuah laman maya Sekolah Kebangsaan Seri Berang sebagai sumber rujukan  dan panduan pengurusan sekolah dan semua


Dengan terbitnya laman maya  Sekolah ini diharapkan dapat membantu semua pihak yang terlibat untuk dijadikan “Banchmark”   dan diimplemantasikan bagi menjadikan sekolah penjana ‘Modal Insan Gemilang dan Terbilang’ .


Akhir kata saya merakamkan setinggi-tinggi  penghargaan kepada semua warga Sekolah Kebangsaan Seri Berang, PIBG, Pusat Kegiatan Guru Kuala Berang, Pejabat Pelajaran  Hulu Terengganu, Jabatan Pendidikan Terengganu, Jemaah Nazir Sekolah dan semua pihak yang terlibat ke arah mempertingkat kecemerlangan dan kegemilangan Sekolah Kebangsaan Seri Berang .

Sekian, wassalam.

“  ILMU  AKAL  BUDI “

No comments:

Post a Comment