Tuesday, December 13, 2011

Saraan Baru Perkhidmatan Awam (SPBA)


         Pekeliling Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam telah diterbitkan. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2011 adalah pekeliling yang telah dikhaskan untuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) (dahulunya dikenali sebagai PPPS dan PPPLD). 

 link : jabatan perkhidmatan awam untuk dapatkan pekeliling

link : Slide Taklimat SPBA untuk PPP untuk dapatkan kaedah perubahan gaji terkini

sekian, semoga berpuas hati dengan gaji baru...

terkini/sksb
 

No comments:

Post a Comment